Általános Szerződési Feltételek - érvényes: 2022.03.07-től

 

1.   Bevezető rendelkezések

 

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF vagy Szerződés) az irányadó a Fyrklövern Magyarország Kft. (székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.; cégjegyzékszám: 01-09-307115; adószám: 26194916-2-42; e-mail: ugyfelszolgalat@fyrklovern.hu; telefon:06-1-951-9265; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Kereskedő) és a Kereskedő termékét megvásároló ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszonyra. A Kereskedő székhelye az üzleti tevékenység helye.

 

1.2. A Kereskedő étkészletek és egyéb konyhai eszközök, dekortermékek kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság. A Kereskedő a tulajdonosa a www.fyrklovern.hu címen elérhető weboldalnak (továbbiakban: Weboldal). A Kereskedő a kereskedelmi tevékenységét üzleten kívül végzi, a termékei kizárólag távértékesítés keretében vásárolhatók meg. Az aktuálisan megrendelhető termékek listája és főbb jellemzőik, ide értve a jogszabály alapján kötelezően ismertetésre kerülő jellemzőket és adatokat, elérhetők a Weboldalon. Ahol jelen ÁSZF tájékoztató anyagot említ, azon a Weboldalt is érteni kell. A Kereskedő az általa forgalmazott termékek jellemzőiről a tájékoztató- és reklámanyagaiban ad tájékoztatást. Magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

1.3. A jelen ÁSZF elfogadásával felek megállapodnak abban, hogy a Kereskedő eljuttatja a megvásárolt terméket az Ügyfél részére, az Ügyfél a pedig a vételárat megfizeti. Amennyiben az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, fogyasztónak minősül. A jelen ÁSZF a Kereskedő és a fogyasztó közötti jogviszonyra irányadó. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a fogyasztónak kötelezően nyújtandó tájékoztató elemeit a jelen ÁSZF tartalmazza. A Felek között a szerződés minden esetben a jelen ÁSZF szerinti tartalommal jön létre. Amennyiben a Kereskedő valamely egyedi nyilatkozata eltér a jelen ÁSZF-től, az egyedi nyilatkozat az irányadó.

 

1.4. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél a megrendelt terméket átveszi. Amennyiben az Ügyfél a terméket több részletben kapja meg, a szerződés az első csomag átvételével jön létre. Amennyiben az Ügyfél a terméket telefonon rendeli meg, a szerződés a telefonos megrendeléssel létrejön. Ebben az esetben a Kereskedő a termék szállítása előtt megküldi az Ügyfél részére az ÁSZF-ről és a szerződésről szóló tájékoztatót, bemutatócsomag megrendelése esetén az ÁSZF-ről szóló tájékoztatót a bemutatócsomag tartalmazza. Az Ügyfél a szerződéstől a termék szállítása előtt elállhat. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan tényről, körülményről, amely a jelen ÁSZF teljesítésében akadályozná, vagy amelyek folytán jelen ÁSZF teljesítésében jogi vagy ténybeli okok miatt korlátozva lenne.

 

2.   Megrendelés, szállítás

 

2.1. A terméket a Kereskedő akkor küldi el az Ügyfél részére, ha az Ügyfél a jelen ÁSZF-nek megfelelő megrendelést ad le, a Kereskedő által meghatározott módon (postai úton, telefonon, Interneten keresztül). A Kereskedő jogosult a megrendelést visszautasítani, ha a termék nincs készleten, és a rendelkezésre állás időpontja bizonytalan. A Kereskedő megrendelést csak Magyarországról fogad el, a szállítás csak Magyarországon belüli címre irányulhat. A Kereskedő nem vállal felelősséget a megrendelést továbbító szolgáltató vagy adatátviteli csatorna hibáiért.

 

2.2. Postai úton történő megrendelés kizárólag a Kereskedő által közzétett megrendelőlapon történhet. A megrendelőlap hiánytalan kitöltése és a Kereskedőhöz való eljuttatása esetén tekinthető a megrendelés véglegesnek. Telefonon történő megrendelés kizárólag a Kereskedő által a megrendelés céljára közzétett telefonos elérhetőségen történhet. A Kereskedő rögzíti azokat a telefonbeszélgetéseket, amelyek termék megrendelésére irányulnak. Amennyiben a megrendelés telefonon történik, a megrendelés csak akkor érvényes, ha az Ügyfél a telefonbeszélgetés során egyértelműen megnevezi a megvásárolni kívánt terméket, nyilatkozik a vételár és a megfizetés módjának elfogadásáról, és megerősíti, hogy a megismert feltételekkel a terméket megrendeli. Interneten történő megrendelés kizárólag a Weboldalon, vagy a megrendelésre szolgáló egyéb online felületen történhet, a Kereskedő által meghatározott rendben. A megrendelés során az Ügyfél köteles megadni a kért adatokat, a megrendelés feltétele továbbá a termék megjelölése. A Kereskedő egyes megrendelési módok elérhetőségét átmenetileg korlátozhatja vagy szüneteltetheti.

 

2.3. A Kereskedő a megrendelést minden esetben visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a szerződési feltételeteket és tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás várható időpontjáról. A megrendelés visszaigazolása e-mailben, vagy postai úton történik. Bemutatócsomag megrendelése esetén a visszaigazolás a bemutatócsomaggal együtt kerül elküldésre.

 

2.4. Az Ügyfél a megrendelését bármikor visszamondhatja a Kereskedőnek küldött nyilatkozat útján. A megrendelés visszavonásának minősül az is, hogy az Ügyfél a megrendelt termék átvételét megtagadja. Amennyiben az Ügyfél a megrendelést azt követően mondja vissza, hogy a Kereskedő a terméket kiszállításra átadta, vagy az Ügyfél a termék átvételét megtagadja, az Ügyfél köteles a szállítási költség megfizetésére.

 

2.5. A megrendelés vonatkozhat a bemutatócsomagra, teljes étkészletre és a Fyrklövern Magyarország Kft. által forgalmazott egyéb termékekre is.

 

A bemutatócsomag azt a célt szolgálja, hogy az ügyfél kedvezményes áron megismerje az általa választott étkészletet. A bemutatócsomag átvételét követően, az ügyfélnek lehetősége van ügyfélszolgálatunkon jelezni szándékát a gyűjtési folyamatra. A gyűjtési folyamat keretében a Kereskedő havonta küld egy további havi csomagot az Ügyfél számára. A havi csomagok számát a Kereskedő előre meghatározza. A bemutatócsomag és a havi csomagok rendszerint egy nagy lapostárnyért és egy kisméretű csemegetányért tartalmaznak, és rendszerint 12 terítékből állnak, vagyis amennyiben az ügyfél a bemutatócsomag készhezvételét követően jelzi igényét a gyűjtési folyamatban való részvételre, akkor a bemutatócsomagot követően összesen 11 havi csomagot  küldünk. Az ettől való eltérést a Kereskedő minden esetben egyértelműen feltünteti a tájékoztató anyagain. Az Ügyfél jogosult a további havi csomagokat bármikor lemondani, ebben az esetben a Kereskedő további havi csomagot nem küld, és az Ügyfelet további fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél a havi csomag átvételét visszautasítja, azt a Kereskedő a további havi csomagok lemondásaként értékeli. Amennyiben az Ügyfél a bemutatócsomag készhezvételét követően nem jelzi ügyfélszolgálatunk felé a gyűjtési folyamatban való részvételi szándékát, úgy a bemutatócsomagot követően nem kap további havi csomagokat.

 

 

Étkészlet megrendelése esetén a megrendelés az adott készletre, vagy annak egy részére vonatkozik. A készleteket bemutató anyagok és a Weboldal minden esetben egyértelműen meghatározza, hogy az adott készlet milyen elemekből, és hány darabból áll. Az Ügyfél a bemutatócsomag, vagy a havi csomagok átvételét követően jogosult arra, hogy a teljes étkészlet még hiányzó darabjait, vagy azok egy részét egyben megrendelje. Amennyiben a Kereskedő lehetővé teszi az étkészlet részleges megrendelését, ezt a tájékoztató anyagaiban közzéteszi.

 

2.6. A Kereskedő háztartásonként egy kampányból csak egy megrendelést fogad el, továbbá háztartásonként egy étkészletre csak egy megrendelést fogad el. Egy háztartás legfeljebb kétféle bemutatócsomagot kaphat anélkül, hogy a készlet további terítékeit megvásárolná.

 

2.7. A Kereskedő Magyarországon mintaboltot, értékesítési helyet nem tart fenn. A termékek személyes átvételére nincs lehetőség. A megrendelt terméket a Kereskedő minden esetben postai szolgáltató vagy futárszolgálat útján kézbesíti a megrendelésben megadott címre. A termék átvétele személyesen történik, átvételre az Ügyfél, vagy meghatalmazottja jogosult. Amennyiben az átvétel meghiúsul, a kézbesítést végző szolgáltató erről értesítést hagy az Ügyfélnek, amelyben megjelöli az ismételt kézbesítés módját, várható idejét. Amennyiben az Ügyfél az átvételt megtagadja, a megrendelést töröltnek kell tekinteni. Sikertelen kézbesítés esetén a Kereskedő felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, és kérésre a csomagot ismételten kiszállítja. A szállítási költséget az Ügyfél fizeti, a szállított termék vételárával együtt.

 

2.8. A szállítási határidő függ a termék rendelkezésre állásától. A várható szállítási idő 2-3 hét. Amennyiben a szállítási idő – a termék átmeneti hiánya miatt – nem látható előre, a Kereskedő az Ügyfelet tájékoztatja. A szállítás minden esetben a raktárkészletből történik, a megrendelések sorrendjében. A Kereskedő jogosult arra, hogy a szállítás során előnyben részesítse azon Ügyfeleket, akik teljes étkészletet rendelnek meg.

 

3.     Fizetés

 

3.1. A Kereskedő a termék vételárát minden esetben magyar forintban adja meg. A termék vételárát a Kereskedő megjelöli a termékeket bemutató anyagokban. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a bemutatócsomag és gyűjtési folyamat esetén a havi csomagok tekintetében 990,- Ft, egyéb esetben 2.990,- Ft. A Kereskedő a szállítási költségről minden esetben előre tájékoztatást ad az Ügyfél részére.A webáruházban leadott rendelések szállításiköltsége 1490,- Ft, valamint 0,- Ft amennyiben a vásárlás végösszege meghaladja a 29990,- Ft értéket.

 

3.2. A bemutatócsomag és gyűjtési folyamat esetében a havi csomagok vételárát az Ügyfél a szállításkor, utánvéttel fizeti meg, számla ellenében. Amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg a vételárat, a kézbesítő a termék átadását megtagadja. Étkészlet megrendelése esetén a Kereskedő által meghatározott vételár fizetendő. A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a közzétett vételárból egyösszegű vásárlás esetén kedvezményt adjon.

 

3.3. Étkészlet megrendelése esetén a Kereskedő biztosítja a részletfizetés lehetőségét. Részletfizetés választása esetén az Ügyfél 1460,- Ft havi adminisztrációs költséget köteles fizetni. Részletfizetés esetén az Ügyfél a vételár adminisztrációs költségekkel növelt összegét fizeti meg havi részletekben. A Kereskedő minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy hány havi részletfizetésre van lehetőség az adott étkészlet megrendelése esetén, és mekkora a havi részletek összege. Részletfizetés választása esetén az Ügyfél részére kiszállításra kerül a megrendelt étkészlet, csomagja tartalmazni fogja a termék eladásról készült számlát. Kézbesítéskor utánvéttel 9000 Ft-ot kell megfizetnie a vételárból. Az átvételkor esedékes 9000 Ft megfizetése minden további vásárlásra is érvényes.  A fizetés megtagadása esetén a kézbesítő a termék átadását megtagadja. Ezt követően a Kereskedő minden hónapban megküldi az adott havi részletről  és az adminisztrációs költségről szóló fizetési értesítőt. A fizetést az Ügyfél az értesítőben szereplő módon és határidőben teljesíti. Amennyiben az értesítő késedelmes kézbesítése folytán a fizetési határidő a kézbesítést megelőzően lejár, a fizetési határidő a kézbesítés napját követő ötödik nap.

 

 

3.4. Amennyiben az Ügyfélnek egynél több olyan vásárlása keletkezett, amelyre a részletfizetési kedvezményt biztosítottuk, vásárlásainak számlái egymást követően kerülnek kiegyenlítésre. Időben mindig a legkorábbi nyitott számla fog először kiegyenlítésre kerülni. Jelen pontban leírtak a 2020.05.12-én vagy azt követően keletkezett megrendelésekre érvényesek.

 

3.5.          Amennyiben az Ügyfél részletfizetés esetén késedelembe esik, köteles minden késedelem esetén 500,- Ft késedelmi díjat megfizetni. A késedelmi díjat a Kereskedő a következő fizetési értesítőn feltünteti és kiszámlázza. Befizetés esetén a felhalmozódott adminisztrációs költség és késedelmi díj majd ezt követően a törlesztőrészletek kerülnek kiegyenlítésre. A késedelmi díj minden törlesztőrészlet késedelme után fizetendő. Három egymást követő havi részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes kintlévőség egyösszegben válik esedékessé.Több megrendelés esetén azon vásárlásoknál válik a teljes kintlévőség egy összegben esedékessé amelynél a három havi fizetési késedelem keletkezett.

 

3.6 Amennyiben az Ügyfél három havi részlet összegét meghaladó hátralékkal rendelkezik, a Kereskedő jogosult a részletfizetési megállapodást felmondani. Ebben az esetben a még hátralévő összeget az Ügyfél egyben köteles megfizetni. A Kereskedő jogosult az Ügyféllel szemben fennálló követelése kezelése céljából harmadik fél követeléskezelő társaságot megbízni. Ezen esetben a Kereskedő az Ügyféllel szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben az Ügyfél természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése érdekében, ezen a jogalapon – jogosult harmadik fél követeléskezelőnek átadni. Amennyiben lejárt határidejű tartozása követeléskezelőhöz kerül, úgy azon megrendelések közül, amelyeknek a kiegyenlítése még nem kezdődött meg, időben a legrégebbi megrendelésre vonatkozóan a havi részletekről küldünk fizetési értesítőt és számlát az adminisztrációs költségről . Vagyis a követeléskezelőnek átadott lejárt határidejű tartozás egyösszegű kiegyenlítése és a nem lejárt tartozás részletekben történő megfizetése egyidejűleg válik esedékessé.

Megbízott  követeléskezelők:

- Creditforte Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-345193; honlap: www.creditforte.hu)

- Bene Ügyvédi Iroda (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. A. lépcsőház V. emelet 2.Adószám: 18289244-2-41, Nyilvántartási szám: 16658), képviseli: Dr. Bene András ügyvéd

 

Az átadandó személyes adatok:

  • az Ügyfél személyének beazonosításához szükséges adatok (név, cím, születési dátum);
  • a követeléskezeléshez szükséges kapcsolati adatok (telefonszám, email cím);
  • a követelés azonosításához szükséges adatok (számlázási adatok).

 

A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a követelést – az irányadó jogszabályoknak megfelelően, az érintett előzetes tájékoztatása mellett – engedményezze harmadik személy részére.

 

Az átadást megelőzően a Kereskedő minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet a követelés átadásáról, valamint a követeléskezelő személyéről, továbbá arról a határidőről, ameddig az Ügyfél a tartozását rendezheti.

 

4.   Elállási jog

 

4.1. Az Ügyfél a Rendelet alapján jogosult arra, hogy a szerződéstől indokolás nélkül elálljon. Az Ügyfél az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

-  a terméknek,

-  több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

-  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

4.2. Az Ügyfél az elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

 

4.3. Ha az Ügyfél él az elállás jogával, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kereskedő részére. Az Ügyfél az elállás jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta felhasználásával. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére. A Kereskedő minden esetben visszaigazolja a nyilatkozat átvételét.

 

4.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kereskedőnek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátuma, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontja az irányadó. A Kereskedő javasolja, hogy az Ügyfél postai küldés esetén a nyilatkozatát legalább ajánlott küldeményként adja postára, hogy ezáltal a feladás ténye és dátuma bizonyítható legyen. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a Rendeletben, és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint gyakorolta.

 

4.5. Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül visszajuttatni a Kereskedőhöz, de köteles azt legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli. A Kereskedő az utánvéttel vagy portó (címzett fizet) szolgáltatással küldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

 

4.6. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti az Ügyfél által a termék(ek)re addig megfizetett összeget, ideértve a termék(ek)kel egyidőben kiszámlázott postaköltséget is.  A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

 

4.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 

4.8. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Kereskedő követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

5.   Adatkezelés

 

5.1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával, a szerződés létrehozásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő a személyes adatokat kezelje. A személyes adatok kezelésére az adatkezelési tájékoztató irányadó. Az adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF részét képezi a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás, és a hozzájárulás tekintetében. Az adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk:

Az adatkezelő személye: Adatkezelő a Kereskedő.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy az adatait az Adatkezelőknek megadja. Amennyiben az érintett terméket rendel, az adatkezelés jogalapja a Polgári Törvénykönyv szavatosságra vonatkozó rendelkezése, valamint az adózás rendjéről szóló törvény, és a számvitelről szóló törvény.

Az adatkezelés célja: Az érintett által megrendelt termék szállítása, a számlázás, fizetés, a termékkel kapcsolatos igények érvényesítése. Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az adatkezelés célja az érintett számára reklámozási tevékenység végzése.

Adattovábbítás: A Kereskedő behajtás esetén átadja az adatokat a kintlévőségek kezelését végző személynek, az érintett tájékoztatását követően. Ezen túlmenően adattovábbításra csak akkor kerül sor, ha azt törvény elrendeli, vagy az érintett ahhoz egyértelműen hozzájárul.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett bármikor kérheti személyes adatai törlését, kivéve azon adatokat, amelyek kezelésére törvény felhatalmazást ad. Amennyiben az érintett terméket rendel, és fizetést teljesít, a bizonylatok esetén a megőrzési idő a számvitelről szóló törvény alapján nyolc év.

Az érintett jogai: Az érintett jogosult az adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti a tévesen szereplő adatai helyesbítését, vagy adatai törlését. A kérelmet az adatkezelők 25 napon belül teljesítik, vagy tájékoztatják az érintettet a kérelem megtagadásának okáról és jogalapjáról.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelők jogosultak harmadik személyt igénybe venni, ezen belül egyes műveletek elvégzésével adatfeldolgozót megbízni, az adatok megfelelő szintű védelmének biztosításával.

 

6.   Jogérvényesítés

 

6.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos panaszát közölheti a Kereskedővel. Az ügyfélszolgálatot a Kereskedő működteti, az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Ügyfél a kifogásait ezen elérhetőségeken közölheti. A szóbeli panaszt a Kereskedő azonnal kivizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja.

 

6.2. A panaszt a Kereskedő a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Ügyfelet tájékoztatja. A Kereskedő az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni. Ha a panaszt a Kereskedő elutasítja, az elutasítást minden esetben indokolja.

 

6.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő öt évig megőrzi.

 

6.4. Amennyiben a Kereskedő a panaszt nem orvosolja, vagy a Kereskedő és az Ügyfél közötti vita a felek között nem oldódik meg, az Ügyfél az alábbiak szerint érvényesítheti igényét.

-  Az Ügyfél fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a panasz elbírálását követően dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

-  A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Kereskedő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Kereskedő a Weboldalon közzéteszi az egyes békéltető testületek elérhetőségeit. A Kereskedő köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni.

-  Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető oldalon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. A weboldalon az Ügyfél regisztráció után kitöltheti kérelmét, majd azt elektronikusan beküldheti. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jár el az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

-  Az Ügyfél jogosult arra, hogy fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság előtt érvényesítse.

-  A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél és a Fyrkövern Magyarország Kft. megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vagyonjogi (pl. vételár meg nem fizetésével kapcsolatos) jogviták esetére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Ez a kikötés nem korlátozza az Ügyfelet abban, hogy saját, a Fyrklövern Magyarország Kft-vel szemben támadt, a megrendeléssel kapcsolatos igényét a saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse.

 

 

 

7.   Egyéb rendelkezések

 

7.1. A termékszavatosságról és kellékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 2. mellékletét képezi.

 

7.2. A Kereskedő jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Kereskedő a módosítást a Weboldalon közzéteszi, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15. napon. Amennyiben az ÁSZF módosítása az Ügyfélre hátrányos, a módosítást megelőzően tett megrendelésre a módosítást megelőző ÁSZF az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók.

 

Mellékletek:

 

1.sz. Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Fyrklövern Magyarországi Kft.

székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.

e-mail: ugyfelszolgalat@fyrklovern.hu

telefon:06-1-951-9265

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében*:……………………………………………

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja**:……………………………………………

 

A fogyasztó(k) ügyfélkódja: ……………………………………………

 

 

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………...............................

 

 

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………..................................................................................................................................

 

 

 

 

Kelt:                                                       ……………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

** A megfelelő jelölendő

 

2.sz. Melléklet

Termékszavatosságról és kellékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Kereskedő vagy a Képviselet hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön elsősorban a Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, az igényt minden esetben a Képviselettel kell közölni, amely eljár az érvényesítés során.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Kereskedő, vagy a Képviselet nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.