Általános Szerződési Feltételek - érvényes: 2022.03.07-től

 

1.   Bevezető rendelkezések

 

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF vagy Szerződés) az irányadó a Fyrklövern Magyarország Kft. (székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.; cégjegyzékszám: 01-09-307115; adószám: 26194916-2-42; e-mail: ugyfelszolgalat@fyrklovern.hu; telefon:06-1-951-9265; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Kereskedő) és a Kereskedő termékét megvásároló ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszonyra. A Kereskedő székhelye az üzleti tevékenység helye.

 

1.2. A Kereskedő étkészletek és egyéb konyhai eszközök, dekortermékek kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság. A Kereskedő a tulajdonosa a www.fyrklovern.hu címen elérhető weboldalnak (továbbiakban: Weboldal). A Kereskedő a kereskedelmi tevékenységét üzleten kívül végzi, a termékei kizárólag távértékesítés keretében vásárolhatók meg. Az aktuálisan megrendelhető termékek listája és főbb jellemzőik, ide értve a jogszabály alapján kötelezően ismertetésre kerülő jellemzőket és adatokat, elérhetők a Weboldalon. Ahol jelen ÁSZF tájékoztató anyagot említ, azon a Weboldalt is érteni kell. A Kereskedő az általa forgalmazott termékek jellemzőiről a tájékoztató- és reklámanyagaiban ad tájékoztatást. Magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

1.3. A jelen ÁSZF elfogadásával felek megállapodnak abban, hogy a Kereskedő eljuttatja a megvásárolt terméket az Ügyfél részére, az Ügyfél a pedig a vételárat megfizeti. Amennyiben az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, fogyasztónak minősül. A jelen ÁSZF a Kereskedő és a fogyasztó közötti jogviszonyra irányadó. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a fogyasztónak kötelezően nyújtandó tájékoztató elemeit a jelen ÁSZF tartalmazza. A Felek között a szerződés minden esetben a jelen ÁSZF szerinti tartalommal jön létre. Amennyiben a Kereskedő valamely egyedi nyilatkozata eltér a jelen ÁSZF-től, az egyedi nyilatkozat az irányadó.

 

1.4. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél a megrendelt terméket átveszi. Amennyiben az Ügyfél a terméket több részletben kapja meg, a szerződés az első csomag átvételével jön létre. Amennyiben az Ügyfél a terméket telefonon rendeli meg, a szerződés a telefonos megrendeléssel létrejön. Ebben az esetben a Kereskedő a termék szállítása előtt megküldi az Ügyfél részére az ÁSZF-ről és a szerződésről szóló tájékoztatót, bemutatócsomag megrendelése esetén az ÁSZF-ről szóló tájékoztatót a bemutatócsomag tartalmazza. Az Ügyfél a szerződéstől a termék szállítása előtt elállhat. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan tényről, körülményről, amely a jelen ÁSZF teljesítésében akadályozná, vagy amelyek folytán jelen ÁSZF teljesítésében jogi vagy ténybeli okok miatt korlátozva lenne.

 

2.   Megrendelés, szállítás

 

2.1. A terméket a Kereskedő akkor küldi el az Ügyfél részére, ha az Ügyfél a jelen ÁSZF-nek megfelelő megrendelést ad le, a Kereskedő által meghatározott módon (postai úton, telefonon, Interneten keresztül). A Kereskedő jogosult a megrendelést visszautasítani, ha a termék nincs készleten, és a rendelkezésre állás időpontja bizonytalan. A Kereskedő megrendelést csak Magyarországról fogad el, a szállítás csak Magyarországon belüli címre irányulhat. A Kereskedő nem vállal felelősséget a megrendelést továbbító szolgáltató vagy adatátviteli csatorna hibáiért.

 

2.2. Postai úton történő megrendelés kizárólag a Kereskedő által közzétett megrendelőlapon történhet. A megrendelőlap hiánytalan kitöltése és a Kereskedőhöz való eljuttatása esetén tekinthető a megrendelés véglegesnek. Telefonon történő megrendelés kizárólag a Kereskedő által a megrendelés céljára közzétett telefonos elérhetőségen történhet. A Kereskedő rögzíti azokat a telefonbeszélgetéseket, amelyek termék megrendelésére irányulnak. Amennyiben a megrendelés telefonon történik, a megrendelés csak akkor érvényes, ha az Ügyfél a telefonbeszélgetés során egyértelműen megnevezi a megvásárolni kívánt terméket, nyilatkozik a vételár és a megfizetés módjának elfogadásáról, és megerősíti, hogy a megismert feltételekkel a terméket megrendeli. Interneten történő megrendelés kizárólag a Weboldalon, vagy a megrendelésre szolgáló egyéb online felületen történhet, a Kereskedő által meghatározott rendben. A megrendelés során az Ügyfél köteles megadni a kért adatokat, a megrendelés feltétele továbbá a termék megjelölése. A Kereskedő egyes megrendelési módok elérhetőségét átmenetileg korlátozhatja vagy szüneteltetheti.

 

2.3. A Kereskedő a megrendelést minden esetben visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a szerződési feltételeteket és tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás várható időpontjáról. A megrendelés visszaigazolása e-mailben, vagy postai úton történik. Bemutatócsomag megrendelése esetén a visszaigazolás a bemutatócsomaggal együtt kerül elküldésre.

 

2.4. Az Ügyfél a megrendelését bármikor visszamondhatja a Kereskedőnek küldött nyilatkozat útján. A megrendelés visszavonásának minősül az is, hogy az Ügyfél a megrendelt termék átvételét megtagadja. Amennyiben az Ügyfél a megrendelést azt követően mondja vissza, hogy a Kereskedő a terméket kiszállításra átadta, vagy az Ügyfél a termék átvételét megtagadja, az Ügyfél köteles a szállítási költség megfizetésére.

 

2.5. A megrendelés vonatkozhat a bemutatócsomagra, teljes étkészletre és a Fyrklövern Magyarország Kft. által forgalmazott egyéb termékekre is.

 

A bemutatócsomag azt a célt szolgálja, hogy az ügyfél kedvezményes áron megismerje az általa választott étkészletet. A bemutatócsomag átvételét követően, az ügyfélnek lehetősége van ügyfélszolgálatunkon jelezni szándékát a gyűjtési folyamatra. A gyűjtési folyamat keretében a Kereskedő havonta küld egy további havi csomagot az Ügyfél számára. A havi csomagok számát a Kereskedő előre meghatározza. A bemutatócsomag és a havi csomagok rendszerint egy nagy lapostárnyért és egy kisméretű csemegetányért tartalmaznak, és rendszerint 12 terítékből állnak, vagyis amennyiben az ügyfél a bemutatócsomag készhezvételét követően jelzi igényét a gyűjtési folyamatban való részvételre, akkor a bemutatócsomagot követően összesen 11 havi csomagot  küldünk. Az ettől való eltérést a Kereskedő minden esetben egyértelműen feltünteti a tájékoztató anyagain. Az Ügyfél jogosult a további havi csomagokat bármikor lemondani, ebben az esetben a Kereskedő további havi csomagot nem küld, és az Ügyfelet további fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél a havi csomag átvételét visszautasítja, azt a Kereskedő a további havi csomagok lemondásaként értékeli. Amennyiben az Ügyfél a bemutatócsomag készhezvételét követően nem jelzi ügyfélszolgálatunk felé a gyűjtési folyamatban való részvételi szándékát, úgy a bemutatócsomagot követően nem kap további havi csomagokat.

 

 

Étkészlet megrendelése esetén a megrendelés az adott készletre, vagy annak egy részére vonatkozik. A készleteket bemutató anyagok és a Weboldal minden esetben egyértelműen meghatározza, hogy az adott készlet milyen elemekből, és hány darabból áll. Az Ügyfél a bemutatócsomag, vagy a havi csomagok átvételét követően jogosult arra, hogy a teljes étkészlet még hiányzó darabjait, vagy azok egy részét egyben megrendelje. Amennyiben a Kereskedő lehetővé teszi az étkészlet részleges megrendelését, ezt a tájékoztató anyagaiban közzéteszi.

 

2.6. A Kereskedő háztartásonként egy kampányból csak egy megrendelést fogad el, továbbá háztartásonként egy étkészletre csak egy megrendelést fogad el. Egy háztartás legfeljebb kétféle bemutatócsomagot kaphat anélkül, hogy a készlet további terítékeit megvásárolná.

 

2.7. A Kereskedő Magyarországon mintaboltot, értékesítési helyet nem tart fenn. A termékek személyes átvételére nincs lehetőség. A megrendelt terméket a Kereskedő minden esetben postai szolgáltató vagy futárszolgálat útján kézbesíti a megrendelésben megadott címre. A termék átvétele személyesen történik, átvételre az Ügyfél, vagy meghatalmazottja jogosult. Amennyiben az átvétel meghiúsul, a kézbesítést végző szolgáltató erről értesítést hagy az Ügyfélnek, amelyben megjelöli az ismételt kézbesítés módját, várható idejét. Amennyiben az Ügyfél az átvételt megtagadja, a megrendelést töröltnek kell tekinteni. Sikertelen kézbesítés esetén a Kereskedő felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, és kérésre a csomagot ismételten kiszállítja. A szállítási költséget az Ügyfél fizeti, a szállított termék vételárával együtt.

 

2.8. A szállítási határidő függ a termék rendelkezésre állásától. A várható szállítási idő 2-3 hét. Amennyiben a szállítási idő – a termék átmeneti hiánya miatt – nem látható előre, a Kereskedő az Ügyfelet tájékoztatja. A szállítás minden esetben a raktárkészletből történik, a megrendelések sorrendjében. A Kereskedő jogosult arra, hogy a szállítás során előnyben részesítse azon Ügyfeleket, akik teljes étkészletet rendelnek meg.

 

3.     Fizetés

 

3.1. A Kereskedő a termék vételárát minden esetben magyar forintban adja meg. A termék vételárát a Kereskedő megjelöli a termékeket bemutató anyagokban. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a bemutatócsomag és gyűjtési folyamat esetén a havi csomagok tekintetében 990,- Ft, egyéb esetben 2.990,- Ft. A Kereskedő a szállítási költségről minden esetben előre tájékoztatást ad az Ügyfél részére.A webáruházban leadott rendelések szállításiköltsége 1490,- Ft, valamint 0,- Ft amennyiben a vásárlás végösszege meghaladja a 29990,- Ft értéket.

 

3.2. A bemutatócsomag és gyűjtési folyamat esetében a havi csomagok vételárát az Ügyfél a szállításkor, utánvéttel fizeti meg, számla ellenében. Amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg a vételárat, a kézbesítő a termék átadását megtagadja. Étkészlet megrendelése esetén a Kereskedő által meghatározott vételár fizetendő. A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a közzétett vételárból egyösszegű vásárlás esetén kedvezményt adjon.

 

3.3. Étkészlet megrendelése esetén a Kereskedő biztosítja a részletfizetés lehetőségét. Részletfizetés választása esetén az Ügyfél 1460,- Ft havi adminisztrációs költséget köteles fizetni. Részletfizetés esetén az Ügyfél a vételár adminisztrációs költségekkel növelt összegét fizeti meg havi részletekbenA Kereskedő minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy hány havi részletfizetésre van lehetőség az adott étkészlet megrendelése esetén, és mekkora a havi részletek összege. Részletfizetés választása esetén az Ügyfél részére kiszállításra kerül a megrendelt étkészlet, csomagja tartalmazni fogja a termék eladásról készült számlát. Kézbesítéskor utánvéttel 9000 Ft-ot kell megfizetnie a vételárból. Az átvételkor esedékes 9000 Ft megfizetése minden további vásárlásra is érvényes.  A fizetés megtagadása esetén a kézbesítő a termék átadását megtagadja. Ezt követően a Kereskedő minden hónapban megküldi az adott havi részletről  és az adminisztrációs költségről szóló fizetési értesítőt. A fizetést az Ügyfél az értesítőben szereplő módon és határidőben teljesíti. Amennyiben az értesítő késedelmes kézbesítése folytán a fizetési határidő a kézbesítést megelőzően lejár, a fizetési határidő a kézbesítés napját követő ötödik nap.

 

 

3.4. Amennyiben az Ügyfélnek egynél több olyan vásárlása keletkezett, amelyre a részletfizetési kedvezményt biztosítottuk, vásárlásainak számlái egymást követően kerülnek kiegyenlítésre. Időben mindig a legkorábbi nyitott számla fog először kiegyenlítésre kerülni. Jelen pontban leírtak a 2020.05.12-én vagy azt követően keletkezett megrendelésekre érvényesek.

 

3.5.          Amennyiben az Ügyfél részletfizetés esetén késedelembe esik, köteles minden késedelem esetén 500,- Ft késedelmi díjat megfizetni. A késedelmi díjat a Kereskedő a következő fizetési értesítőn feltünteti és kiszámlázza. Befizetés esetén a felhalmozódott adminisztrációs költség és késedelmi díj majd ezt követően a törlesztőrészletek kerülnek kiegyenlítésre. A késedelmi díj minden törlesztőrészlet késedelme után fizetendő. Három egymást követő havi részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes kintlévőség egyösszegben válik esedékessé.Több megrendelés esetén azon vásárlásoknál válik a teljes kintlévőség egy összegben esedékessé amelynél a három havi fizetési késedelem keletkezett.

 

3.6 Amennyiben az Ügyfél három havi részlet összegét meghaladó hátralékkal rendelkezik, a Kereskedő jogosult a részletfizetési megállapodást felmondani. Ebben az esetben a még hátralévő összeget az Ügyfél egyben köteles megfizetni. A Kereskedő jogosult az Ügyféllel szemben fennálló követelése kezelése céljából harmadik fél követeléskezelő társaságot megbízni. Ezen esetben a Kereskedő az Ügyféllel szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben az Ügyfél természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése érdekében, ezen a jogalapon – jogosult harmadik fél követeléskezelőnek átadni. Amennyiben lejárt határidejű tartozása követeléskezelőhöz kerül, úgy azon megrendelések közül, amelyeknek a kiegyenlítése még nem kezdődött meg, időben a legrégebbi megrendelésre vonatkozóan a havi részletekről küldünk fizetési értesítőt és számlát az adminisztrációs költségről . Vagyis a követeléskezelőnek átadott lejárt határidejű tartozás egyösszegű kiegyenlítése és a nem lejárt tartozás részletekben történő megfizetése egyidejűleg válik esedékessé.

Megbízott  követeléskezelők:

- Creditforte Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-345193; honlap: www.creditforte.hu)

- Bene Ügyvédi Iroda (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. A. lépcsőház V. emelet 2.Adószám: 18289244-2-41, Nyilvántartási szám: 16658), képviseli: Dr. Bene András ügyvéd

 

Az átadandó személyes adatok:

 

A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a követelést – az irányadó jogszabályoknak megfelelően, az érintett előzetes tájékoztatása mellett – engedményezze harmadik személy részére.

 

Az átadást megelőzően a Kereskedő minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet a követelés átadásáról, valamint a követeléskezelő személyéről, továbbá arról a határidőről, ameddig az Ügyfél a tartozását rendezheti.

 

4.   Elállási jog

 

4.1. Az Ügyfél a Rendelet alapján jogosult arra, hogy a szerződéstől indokolás nélkül elálljon. Az Ügyfél az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

-  a terméknek,

-  több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

-  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

-  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

4.2. Az Ügyfél az elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

 

4.3. Ha az Ügyfél él az elállás jogával, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kereskedő részére. Az Ügyfél az elállás jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta felhasználásával. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére. A Kereskedő minden esetben visszaigazolja a nyilatkozat átvételét.

 

4.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kereskedőnek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátuma, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontja az irányadó. A Kereskedő javasolja, hogy az Ügyfél postai küldés esetén a nyilatkozatát legalább ajánlott küldeményként adja postára, hogy ezáltal a feladás ténye és dátuma bizonyítható legyen. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a Rendeletben, és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint gyakorolta.

 

4.5. Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül visszajuttatni a Kereskedőhöz, de köteles azt legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli. A Kereskedő az utánvéttel vagy portó (címzett fizet) szolgáltatással küldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

 

4.6. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti az Ügyfél által a termék(ek)re addig megfizetett összeget, ideértve a termék(ek)kel egyidőben kiszámlázott postaköltséget is.  A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

 

4.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 

4.8. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Kereskedő követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

5.   Adatkezelés

 

5.1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával, a szerződés létrehozásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő a személyes adatokat kezelje. A személyes adatok kezelésére az adatkezelési tájékoztató irányadó. Az adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF részét képezi a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás, és a hozzájárulás tekintetében. Az adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk:

-  Az adatkezelő személye: Adatkezelő a Kereskedő.

-  Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy az adatait az Adatkezelőknek megadja. Amennyiben az érintett terméket rendel, az adatkezelés jogalapja a Polgári Törvénykönyv szavatosságra vonatkozó rendelkezése, valamint az adózás rendjéről szóló törvény, és a számvitelről szóló törvény.

-  Az adatkezelés célja: Az érintett által megrendelt termék szállítása, a számlázás, fizetés, a termékkel kapcsolatos igények érvényesítése. Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az adatkezelés célja az érintett számára reklámozási tevékenység végzése.

-  Adattovábbítás: A Kereskedő behajtás esetén átadja az adatokat a kintlévőségek kezelését végző személynek, az érintett tájékoztatását követően. Ezen túlmenően adattovábbításra csak akkor kerül sor, ha azt törvény elrendeli, vagy az érintett ahhoz egyértelműen hozzájárul.

-  Az adatkezelés időtartama: Az érintett bármikor kérheti személyes adatai törlését, kivéve azon adatokat, amelyek kezelésére törvény felhatalmazást ad. Amennyiben az érintett terméket rendel, és fizetést teljesít, a bizonylatok esetén a megőrzési idő a számvitelről szóló törvény alapján nyolc év.

-  Az érintett jogai: Az érintett jogosult az adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti a tévesen szereplő adatai helyesbítését, vagy adatai törlését. A kérelmet az adatkezelők 25 napon belül teljesítik, vagy tájékoztatják az érintettet a kérelem megtagadásának okáról és jogalapjáról.

-  Adatfeldolgozás: Az adatkezelők jogosultak harmadik személyt igénybe venni, ezen belül egyes műveletek elvégzésével adatfeldolgozót megbízni, az adatok megfelelő szintű védelmének biztosításával.

 

6.   Jogérvényesítés

 

6.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos panaszát közölheti a Kereskedővel. Az ügyfélszolgálatot a Kereskedő működteti, az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Ügyfél a kifogásait ezen elérhetőségeken közölheti. A szóbeli panaszt a Kereskedő azonnal kivizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja.

 

6.2. A panaszt a Kereskedő a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Ügyfelet tájékoztatja. A Kereskedő az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni. Ha a panaszt a Kereskedő elutasítja, az elutasítást minden esetben indokolja.

 

6.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő öt évig megőrzi.

 

6.4. Amennyiben a Kereskedő a panaszt nem orvosolja, vagy a Kereskedő és az Ügyfél közötti vita a felek között nem oldódik meg, az Ügyfél az alábbiak szerint érvényesítheti igényét.

-  Az Ügyfél fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a panasz elbírálását követően dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

-  A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Kereskedő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Kereskedő a Weboldalon közzéteszi az egyes békéltető testületek elérhetőségeit. A Kereskedő köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni.

-  Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető oldalon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. A weboldalon az Ügyfél regisztráció után kitöltheti kérelmét, majd azt elektronikusan beküldheti. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jár el az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

-  Az Ügyfél jogosult arra, hogy fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság előtt érvényesítse.

-  A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél és a Fyrkövern Magyarország Kft. megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vagyonjogi (pl. vételár meg nem fizetésével kapcsolatos) jogviták esetére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Ez a kikötés nem korlátozza az Ügyfelet abban, hogy saját, a Fyrklövern Magyarország Kft-vel szemben támadt, a megrendeléssel kapcsolatos igényét a saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse.

 

 

 

7.   Egyéb rendelkezések

 

7.1. A termékszavatosságról és kellékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 2. mellékletét képezi.

 

7.2. A Kereskedő jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Kereskedő a módosítást a Weboldalon közzéteszi, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15. napon. Amennyiben az ÁSZF módosítása az Ügyfélre hátrányos, a módosítást megelőzően tett megrendelésre a módosítást megelőző ÁSZF az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók.

 

Mellékletek:

 

1.sz. Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Fyrklövern Magyarországi Kft.

székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.

e-mail: ugyfelszolgalat@fyrklovern.hu

telefon:06-1-951-9265

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében*:……………………………………………

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja**:……………………………………………

 

A fogyasztó(k) ügyfélkódja: ……………………………………………

 

 

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………...............................

 

 

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………..................................................................................................................................

 

 

 

 

Kelt:                                                       ……………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

** A megfelelő jelölendő

 

2.sz. Melléklet

Termékszavatosságról és kellékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Kereskedő vagy a Képviselet hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön elsősorban a Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, az igényt minden esetben a Képviselettel kell közölni, amely eljár az érvényesítés során.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Kereskedő, vagy a Képviselet nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő személye és tevékenysége
Az adatkezelő a Fyrklövern Magyarország Kft. (székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.; cégjegyzékszám: 01-09-307115; e-mail cím: ugyfelszolgalat@fyrklovern.hu; telefon: (1) 951 9265; továbbiakban: “Adatkezelő”). Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.
Az Adatkezelő termékek forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő a www.fyrklovern.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”), telefonon, interneten, postai csomagküldés útján végez a fogyasztók felé kiskereskedelmi tevékenységet. Az Adatkezelő ezen tevékenységéhez kapcsolódóan végez reklámozási tevékenységet, és szervez nyereményjátékokat.

2. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya az Adatkezelő termékértékesítési, és ehhez kapcsolódó reklámozási és promóciós tevékenységéhez kapcsolódó adatkezeléseire, valamint a Weboldal adatkezelésére terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon, az Adatkezelő prospektusain, promóciós anyagain hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. 

3. Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.
Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
-az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”);
-a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
-a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv”)
-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

4. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:
-Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
-Az érintett számára az értékesítendő termékek bemutatása;
-Megrendelések kezelése, szállítás, számlázás, fizetés;
-Kintlévőségek kezelése;
-A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
-Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
-Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás.

5. Az adatok felvétele
Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatfelvétel történhet a Weboldalon, az Adatkezelő által közzétett promóciós anyagon, kuponon, megrendelőn, vagy az adatkezelő megbízásából telefonos értékesítést végző operátor útján. Az Adatkezelő adatot más forrásból nem vesz fel.

6. Az adatkezelés jogalapja
Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. 
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, tájékoztatást kér, feliratkozik hírlevélre, megrendelést kezdeményez, stb. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és az Adatkezelő között a jogviszony nem jön létre. Az Adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről. 
Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződés megkötését kezdeményezi, majd szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon (megrendelő) megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.
Amennyiben az érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.
Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 3. pontban meghatározott jogszabályok.
Az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
Amennyiben az adatkezelés szükséges az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben

7. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag az érintettek által megadott adatokat, valamint az Adatkezelő és az érintett közötti jogviszony teljesítése során keletkezett adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:
Teljes név, e-mail cím, telefonszám, születési  dátum, születési hely, anyja neve: Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel lehetősége.
Lakcím, szállítási cím: Az adatkezelés célja a megrendelt termék kiszállítása, az érintettel való kapcsolattartás.
Jelszó: A Weboldalon az érintett által megadott jelszó kezelésének célja a Weboldal használatának biztosítása.
Megrendelt termékre, szállításra, fizetésre vonatkozó adatok: Az adatok kezelésének célja a termék szállítása, igények érvényesítése.
A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban írtak szerint.

8. Weboldalon regisztráló személyek adatkezelése
Az adatkezelés leírása: A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, a látogatás regisztrációhoz, személyes adatok megadásához nem kötött. Az érintett bizonyos szolgáltatásokat (pl. vásárlás, nyereményjátékon való részvétel, hírlevélre feliratkozás) csak regisztráció után vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettnek meg kell adnia adatait a regisztrációs felületen, és nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása, így különösen a vásárlás lebonyolítása, szállítás, számlázás, fizetés, nyereményjátékban sorsolás, részt vevő személyek tájékoztatása, nyeremények eljuttatása, hírlevelek, reklámok küldése.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, születési dátum, bejelentkezéshez szükséges jelszó.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri (hozzájárulását visszavonja).

9. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett vásárol, közte és az Adatkezelő között jogviszony jön létre. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így a Weboldalon, vagy online kampányhoz kötődően vagy telefonon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése; valamint a számlázásra vonatkozó jogszabályok, így különösen a számvitelről szóló törvény. Az érintett a vásárlási folyamat során nyilatkozik arról, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, és hozzájárul adatai kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés).
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, születési dátum, születési hely, anyja neve, megrendeléssel kapcsolatos adatok (megvásárolt termékkel, a megrendelés folyamatával, szállítással, fizetéssel kapcsolatos adatok).
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Ez az időtartam az értékesítési tevékenység lezárását (ellenérték megfizetését) követő elévülési idő, vagyis öt év. A bizonylatokkal kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bek. alapján 8 évig őrzi.

10. Reklámozási célú adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon, vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és azok reklámozási célú felhasználásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek számára reklámok küldése.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, vezetéknév, keresztnév, postacím.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az érintett számára a továbbiakban reklám nem küldhető. Az Adatkezelő minden esetben megszünteti az adatkezelést, ha az érintett azt kéri. A reklámozási célú adatkezelés megszüntetése esetén az adatok törlésére csak akkor kerül sor, ha az adatok kezelése megszűnt, vagy az érintett a reklámozási célú adatkezelés megszüntetése mellett az adatok törlését is kérte.

11. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő szervez nyereményjátékokat. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. A nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelő kezeli a résztvevők azon adatait, amelyek a sorsoláshoz szükségesek.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása. Az adatkezelés célja emellett a reklámozás, a fenti 10. pontban meghatározottak szerint.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám. Amennyiben az érintett nyer, meg kell adnia a többi, nyeremény eljuttatásához szükséges adatait is.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

12. A telefonhívások rögzítése
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő az érintettekkel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti. A rögzített beszélgetések utóbb visszahallgathatók, felhasználhatók, az érintettek számára is.
Az adatkezelés jogalapja: Az értékesítési célú telefonbeszélgetés esetén a rögzítés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a beszélgetést folytatja.
Az érintett és az adatkezelő ügyfélszolgálata közötti beszélgetések esetén az adatkezelés jogalapja az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése. Az érintett a rögzítésről előzetesen (a hívás kezdetén) tájékoztatást kap. Amennyiben az érintett a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van más módon történő kapcsolatfelvételre (levél, e-mail, személyes kapcsolatfelvétel).
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az értékesítési célú hívások esetén a megrendelés és a szerződéses nyilatkozat rögzítése. Az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetések esetén a rögzítés célja a panaszok kezelése, a fogyasztóvédelem, amely célok elérése a rögzített hívások utólagos felhasználhatóságával valósul meg. Az Adatkezelő a felhasználást az érintett számára is biztosítja.
Kezelt adatok köre: A rögzített hangfelvétel, illetve a rögzítés időpontja és a kapcsolódó hívószámok.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz beérkező hívások felvételeit az Fgytv. 17/B. § (3) bek. alapján öt évig megőrzi. Az egyéb hívásokat az Adatkezelő a rögzítéstől számított hat hónapig tárolja.

13. Követeléskezelési célú adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett a megrendelt és az Adatkezelő által kiszállított terméket nem fizeti ki a felek közötti szerződésben meghatározottak szerint, az Adatkezelő felszólítja az érintettet a teljesítésre, a megrendelt termék vételárának kifizetésére, a Weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételek szerint. Amennyiben az érintett a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az Adatkezelő jogosult a kintlévőség kezelésével erre a tevékenységre szakosodott vállalkozást megbízni, és neki az adatokat behajtás céljára átadni. Az Adatkezelő jogosult arra, hogy a követelést – az irányadó jogszabályoknak megfelelően – engedményezze, ez esetben az Adatkezelő az engedményezést megelőzően külön tájékoztatást küld az érintett részére.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet elvégezte (lásd alább).
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Adatkezelő kintlévőségének érvényesítése.
Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során átadásra kerül az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, születési dátuma, születési helye, anyja neve, a kintlévőségre vonatkozó, azt alátámasztó adatok.
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a követelés behajtásáig, vagy annak lehetetlenné válásáig tart.
Érdekmérlegelési teszt:
- Jogos érdek azonosítása: Az adatkezelés célja a kintlévőségek érvényesítése. A fentiek alapján az adatkezelés alapja az, hogy az érintett valamely kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal az Adatkezelőnek igénye keletkezett vele szemben. Az adatkezelés célja ezen igény érvényesítése. Figyelemmel arra, hogy az érintett önként nem teljesít, az Adatkezelőnek az egyetlen lehetőségük az őket megillető díj, egyéb követelés (pl. költség) megszerzésére, ha ennek érdekében jogi lépéseket tesz. A jelen cél mind a GDPR, mind az irányadó jogalkalmazói gyakorlat alapján olyan jogos érdek, amely egyértelműen jogszerű tevékenységhez kapcsolódik.
-Szükségesség: Az Adatkezelő számára az adatkezelés azért fontos, mert az érintett számára teljesített, részére terméket értékesített. A teljesítés révén az Adatkezelőnek igénye keletkezett az ellenszolgáltatásra. Az igény minden esetben jogviszonyon, teljesítésen, és jogszabályon alapul. Mivel az érintett önkéntesen nem teljesít, nincs más lehetőség, mint az igény jogi úton történő érvényesítése. Ennek hiányában az igény érvényesítése lehetetlen.
-Érdekmérlegelés:
a. Az érintett az adatkezelésre számít. Az érintett számára nyilvánvaló, hogy az Adatkezelő igényt kíván érvényesíteni vele szemben, erről kapott tájékoztatást.
b. A felhasznált adatkör nem tartalmaz különleges adatot. Kizárólag az érintett azonosításához, a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, születési hely, anyja neve, valamint az igény jogalapjára és mértékére vonatkozó adatok kerülnek felhasználásra.
c. Az adatkezelés az érintett által igénybe vett szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódik, attól eltérő adatkezelési célt nem valósít meg.
d. Az adatkezelés az érintett jogait nem gátolja. Az érintettnek lehetősége van, hogy az igénnyel szemben álláspontját kifejtse, azt kifogásolja, és saját érdekeit az igény érvényesítése során védje. 
e. Az Adatkezelő az adatkezelés nélkül hátrányt szenvedne, hiszen nem jutna hozzá az őt jogosan megillető vagyoni előnyhöz.
f. Az adatkezelés elsősorban az Adatkezelő érdekeit szolgálja, ugyanakkor az érintett önként kötött szerződést, tudatában volt az ellenszolgáltatásnak, a szerződésből eredő egyéb kötelezettségnek. Vagyis az adatkezelés olyan szerződésen alapul, amelyben a felek érdekei teljes mértében kiegyensúlyozottak. Az érintett előtt az Adatkezelő szolgáltatása és a fizetési kötelezettség ismert.
g. Az Adatkezelő és az érintett között a kapcsolat mellérendelt, az Adatkezelőnek nincsenek többletjogosultságai, nem áll az érintett felett a jogviszonyban, nem gyakorol közhatalmi jogosítványt, az érintettel szemben kényszerítő eszközei nincsenek. 
h. Az Adatkezelő az adatokat az érintettől szerezte be, és az érintettet az adatkezelés megkezdése (az adatok felvétele, azaz a jogviszony létesítése) előtt tájékoztatta az adatkezelésről, így a jelen adatkezelési célról is. Az érintett az adatkezelés során végig hozzáfért az adatkezelési tájékoztatóhoz.
i. A felek jogérvényesítési lehetőségei kiegyensúlyozottak, az érintett képes jogai érvényesítésére, és az Adatkezelő a nála meglévő információkat az érintett rendelkezésére bocsátja.
j. Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
-Garanciák: Az érintett jogainak védelmét szolgálja az, hogy az érintett az adatkezelésről – így a jelen adatkezelés lehetőségéről – már az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kap. Az érintettel kapcsolatban álló adatkezelő minden esetben felhívja az érintett figyelmét a fizetési kötelezettségre és arra, hogy ha ezt nem teljesíti, jogi lépésekre kerül sor. Az adatkezelés az érintett számára nyilvánvaló és átlátható. Az adatkezelésre törvényes eljárásban kerül sor.
-Döntés: A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés egyértelmű, törvény által elismert, jogos adatkezelői érdeket szolgál, és ezen érdek másként nem érvényesíthető. Figyelemmel arra, hogy az érintett maga kéri a szolgáltatást, mindvégig tisztában van kötelezettségeivel és az adatkezeléssel, továbbá az adatkezelés a fentiek szerint az érintett számára átlátható, és kizárólag arra irányul, hogy az érintettel szemben a jogos igény jogszerű eljárásban érvényesíthető legyen, az adatkezelés az érintett érdekeit és jogait aránytalanul nem korlátozza. Mindezek alapján az adatkezelés megfelel az érdekmérlegelési tesztnek, és az alapulhat a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontján.

14. Technikai adatok és cookie-k kezelése
Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
-megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
-emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
-elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
-figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy az érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

15. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
Az Adatkezelő az alábbi Társaságok részére végez adattovábbítást az ÁSZF 3.5. pontja alapján, az Ügyféllel szemben fennálló követelése kezelése céljából: 
 - Creditforte Kft. (székhely: 1118 Budapest,Gombocz Zoltán u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-345193;honlap: www.creditforte.hu)
 - Bene Ügyvédi Iroda (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. A. lépcsőház V. emelet 2., Adószám: 18289244-2-41, Nyilvántartási szám: 16658)

16. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Postpac AB (274 30 Skurup, Maskingatan 6, Svédország): raktározás, csomagolás, visszárukezelés
Prime Rate Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53.): raktározás, csomagolás, visszárukezelés, reklámanyagok, számlák, ügyféllevelek nyomtatása, postai előkészítése
Magyar Posta Zrt. (1038 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levél- és csomagszállítás
Jaguár Média Kft. (1149 Budapest, Angol u. 38.): online értékesítés háttérmunkálatai
HVG Press Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.): reklámanyag nyomtatás
Tomek Péter egyéni vállalkozó (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1. 6/23.): tájékoztató és értékesítési célú telefonhívások
Tiszavirág Call Center (4551 Nyíregyháza, Móra Ferenc köz 18.): tájékoztató és értékesítési célú telefonhívások
LA-TE 2002 Kft. (1221 Budapest, Lomnici utca 22/A.): tájékoztató és értékesítési célú telefonhívások
PHOTEL Kommunikációs Zrt. (Budapest, Berzenczey u. 9, 1094): tájékoztató és értékesítési célú telefonhívások
SK-Audit Kft (Budapest, Bécsi út 126-128, 1034): számviteli szolgáltatás
Herczeg Soma egyéni vállalkozó(2440 Százhalombatta, Tavasz utca 42.): Adatexportokkal, adatbázis kezelésekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások nyújtása

17. Adatbiztonság, az adatok megismerése
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.
Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
-A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
-Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
-Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
-Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

18. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a.    A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. 
b.    Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
c.    Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
d.    Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
e.    Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.
f.    Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

19. Adatvédelmi incidensek
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

20. Az érintettek jogai
Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 
Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

21. Jogérvényesítés
Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá az Adatkezelő honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.
Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.
Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.
Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.